soz

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента


І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22447055
3. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43
5. Електронна поштова адреса емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації http://www.farmacia.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 1 розділу IІI
Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року обрано на посаду Голови Наглядової ради Бойченко Ганну Анатолiївну, паспорт: серiя КМ № 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ м. Одеси в Одеськiй областi 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду економiста, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року прийнято рiшення про призначення Лiпкiної Алли Наумiвнi (згоду на розкриття паспортних даних не отримано) на посаду Генерального директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Генерального директора з 05.05.2014 року. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png